Arrangementer og seværdigheder i Sønderborgområdet.

Faste årlige arrangementer:

Nordals Festival
Årlig hyggelig musikfestival som altid afholdes i juni måned ved Nordborg Slot.
Sønderborg Revy Landskendt revy med forestillinger fra slutningen af maj til midten af juli. Første revy var i 1982.
Sønderborg Ringridning Danmarks største ringridderfest. Afholdes anden weekend i juli.
En søndag på Als Årlig musikdag med kendte navne i august. Afholdes i Augustenborg Slotspark.

SnderborgSlot.jpg
Museer og seværdigheder:

Sønderborg:
Sønderborg Slot
Museet Sønderborg Slot belyser Sønderjylland/Slesvigs historie fra middelalderen til nutiden med særlig vægt på mødet mellem nationer, nationale tilhørsforhold, sprog og kultur i det dansk-tyske grænseland. I arbejdsområdet indgår temaer som national og regional identitet, folkeminder, skikke og skolehistorie.
Historiecenter_Dybbl_Banke.jpg
Historiecenter Dybbøl Banke På museet Historiecenter Dybbøl Banke kan man opleve 1864. Historiecenteret består af lige dele levende fortælling, ting og steder som man kan røre ved og rekonstruktioner, som man kan bevæge sig rundt i. Dette er kombineret med et levende medieshow, hvor du befinder dig midt i begivenhederne, som de udspiller sig i dagene op til og under det endelige angreb på Dybbølstillingen.
DybbolMlle.jpg
Dybbøl Mølle Stedet har udstillinger der bl.a. omfatter Dybbøl Mølles historie, beskrivelser af mindesten/mindesteder fra diverse perioder, Dybbøl som nationalt symbol.
Alsion.jpg
Alsion Sammenbygget moderne bygning som består af universitet, koncertsal og forskerpark. Koncertsalener udråbt til at være blandt verdens absolut bedste koncertsale til klassisk musik. Hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester.
Tyske mindretalsmuseum Deutsches Museum Nordschleswig er det tyske mindretals museum. Museet viser genstande der giver udtryk for den tyske identitet og kultur i Sønderjylland.
Ringriddermuseet Museet som har til huse i et af Sønderborgs ældste huse fortæller hele ringridderhistorien fra 1888 frem til i dag. Dog findes der ikke meget materiale frem til 1920.
Fremtidsprojekter i Sønderborg:
Motorvej
 I år 2013 bliver Sønderborg forbundet med det overordnede motorvejsnet i Danmark. Tilslutningen sker ved Kliplev.
Frank_Gehry.jpg
Havneprojekt  Her vises masterplanen over Sønderborg Nordhavn, som Sønderborg Kommune har haft den verdensberømte arkitekt Frank Gehry (er bl.a. arkitekten bag Guggenheim Museet i Bilbao og Walt Disney Concert Hall i Los Angeles) til at designe. Planen er at havneprojektet skal stå færdig i år 2018 og bl.a. være kendt for dens miljømæssige bæredygtighed og dermed være en grundpille i ProjektZero, se link nedenfor.
ProjectZero Sønderborg Kommues ambitiøse projekt om at hele kommunen skal være CO2 neutral (ingen CO2 belastning) i år 2029. I år 2020 er målet at husstandenes elforbrug skal være halveret og CO2 udledningen reduceret med 75 %.
Augustenborg_Slot.jpg
Sydlige Als:
Augustenborg Slot Augustenborg Slot fra 1776 er et stort og strengt symmetrisk bygningsanlæg fra baroktiden. I dag er slottet indrettet som psykiatrisk hospital men indeholder også et offentligt minimuseum, slotspark og slotskirke.
Augustiana  Stor ny skulpturpark som med tiden skal indeholde over 100 skulpturer placeret i fantastisk flotte omgivelser.
Danfoss_universe.jpg
Nordlige Als:
Danfoss Universe Danmarks første oplevelsespark spækket med levende naturfænomener, spændende teknik og sjove aktiviteter. Her kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og tilmed blive klogere på naturens kræfter, videnskabens forunderlige verden og den teknik, der gør vores hverdag lettere.
Nordborg Slot Første borg på Als fra 1151. Genopbygget i 1910. Efterskole siden 1921. Kun slotspark er offentlig tilgængelig.
Hjortspringbåden Skandinaviens ældste fundne planke-bygget fartøj.
grsten_slot.jpg
Gråsten:
Gråsten Slot Gråsten Slot er et smukt slot som er ombygget i flere omgange og er den nuværende dronnings sommer-residens. Slottet indeholde en flot slotskirke og slotspark som begge er offentlige tilgængelige.
Papirmuseet Museum indeholder en interesant samling af alverdens ting af papir fra hele verden.
Broager/Sundeved:
Cathrinesminde Cathrinesminde Teglværk er et museum som fortæller om dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie. Det ligger på et 7 hektar stort område, naturskønt ned til Flensborg Fjord. Landskabet er præget af lergrave, æltemøller og udskibningssteder fra århundreders teglværksdrift. Cathrinesminde Teglværk blev i 2007 af Kulturarvsstyrelsen udnævnt til ét af 25 nationale industriminder.
Broager_Kirke.jpg
Broager Kirke Smuk kirke med dobbelt spir fra 1209.
Sandbjerg Slot Også kaldet Sandbjerg Gods. Fra 1571 og placeret i smukke omgivelser. I dag kursusejendom for Aarhus Universitet. Kan kun ses udefra.
Yderligere info:
Turistinformation


    6763  reads